sesjaPorządek obrad XL sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 7 kwietnia 2022 roku (czwartek– godzina 12:00; sesja w trybie zdalnym). Sesja zwołana w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 19 ust. 7 Statutu Miasta Radzionków

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miastu partnerskiemu Dobre Miasto, celem pomocy dla miasta Kostopol na Ukrainie.
7. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.               
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie sesji.
                                             Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl