Radni RadzionkowscyPorządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 2 grudnia 2021 roku (czwartek – godzina 12:00; sesja w trybie zdalnym).

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ślubowanie radnego.
6. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV/2021 z XXXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 października 2021 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowejbudżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2022.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomościl.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radzionków.
17. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.      

                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                      /-/ mgr inż. Stefan Hajda
 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl