Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Radzionków w środę 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzionków, dotyczących wejścia Miasta Radzionków do tworzonego związku metropolitalnego.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl