„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Projekt obejmuje rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla, tj. w rejonie ulic:
J. Kużaja, Skotnickiej, Gen. Władysława Sikorskiego i Ks. Edwarda Pawlaka.

W ramach projektu planuje się m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury komunikacyjno - społeczną (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwolą dostosować obszar do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlanych w budynkach mieszkalnych objętych projektem:
•    naprawa elewacji z cegły licówki z naprawą pęknięć
•    hydroizolacja i termoizolacja części przyziemia
•    wymianę wskazanej w części rysunkowej stolarki okiennej
•    wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi do piwnicy i pomieszczeń strychowych, drzwi piwnicznych
•    wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych
•    wymianę instalacji wodociągowej (piony), z możliwością odcięcia dopływu wody z klatki schodowej
•    wymiana pionów kanalizacji na klatce schodowej
•    wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
•    wykonanie generalnego remontu klatki schodowej – zbicie i wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, montaż nowych skrzynek na listy i drzwiczek TM, wykonanie nowego oświetlenia, renowacja i podwyższenie poręczy, wymiana okładzin podestów i schodów, malowanie ścian, konstrukcji schodów, stopnic
•    remont dachu z pracami towarzyszącymi
•    odtworzenie detali architektonicznych
•    wymiana posadzek w części piwnicznej wraz z pracami towarzyszącymi.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego do osiedla projektuje się 4 strefy:
•    STREFA A – strefa zlokalizowana jest w części północnej i ma charakter spacerowo. Styl przebiegu ścieżek spacerowych dostosowano do istniejących ścieżek w tej strefie z uwzględnieniem elementów projektowanych. Nawierzchnię ścieżek spacerowych zaproponowano jako nawierzchnię z kostki betonowej. Zaprojektowano trakty piesze, których nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej w kolorze szarym z ławkami oraz plac wielofunkcyjny z wykończeniem z płyt ażurowych, z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą oraz skwery rekreacyjne o nawierzchni z płyt ażurowych typu kamień sjeneński z ławkami. W strefie tej projektuje się urządzenia rekreacyjne dla osób starszych: stoły do gry w szachy i chińczyka, boisko do gry w petanque oraz urządzenia dla dzieci takie jak ścieżka zdrowia, plac zabaw dla najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Całą strefę A od ulicy oddziela ścieżka rowerowa i nasadzenia zieleni.
•    STREFA B – strefa zlokalizowana jest w części centralnej. Oddzielona od strefy A i C ciągami pieszymi, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony zachodniej ścieżką pieszą i rowerową. W strefie tej projektuje się bieżnię lekkoatletyczną, siłownię terenową, stoły do gry w ping - ponga, toalety publiczne typu półautomatycznego. Boisko wydzielono ogrodzeniem panelowym celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strefy sportowej. W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak ze strefą A poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA C – strefa zlokalizowana jest w części południowej i ma charakter społeczny. Oddzielona od strefy B ciągiem pieszym, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony wschodniej ścieżką pieszą i rowerową, od strony zachodniej i od ulicy Gen. Władysława Sikorskiego pasem zieleni. W strefie tej projektuje się ścieżki piesze oraz teren „Psi park”. W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak z pozostałymi strefami poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA D – strefa zlokalizowana od strony ulicy Jana Kużaja na terenie sąsiadującym z blokami mieszkalnymi. Strefa wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla dzieci i ławki. W strefie tej przewidziano także utwardzony plac.
Zakres robót obejmuje także oświetlenie parku i odwodnienie proj. ścieżek.

Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym
i wykluczeniu społecznemu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI

Wartość całkowita projektu: 19 184 145,53 zł

Dofinansowanie: 13 751 562,62 zł

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl