Dofinansowanie dla Firm - przygotuj się z nami

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w 2019 roku. Planujesz inwestycje w maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny?
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego jest właśnie dla Twojej Firmy - nabór wniosków już od października 2019 roku

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. W ramach konkursu realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych. Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu/usługi lub procesu co najmniej w skali regionu. Nasz zespół oferuje pomoc w opracowaniu opinii o innowacyjności.

Ile możesz zyskać?
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:
dla mikro i małego przedsiębiorstwa - 45% wydatków kwalifikowanych
dla średniego przedsiębiorstwa - 35% wydatków kwalifikowanych
Minimalna wartość dofinansowania - 100 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN
Zwiększona alokacja środków na dofinansowanie projektów:  20 000 000 EUR

Chcesz pozyskać dofinansowanie?
Jeżeli masz dodatkowe pytania i jesteś zainteresowany wnioskowaniem zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem
https://app.getresponse.com/site2/slaskie_3_2?u=zBvH1&webforms_id=B6rq0#xsid=a62b_kk7VUE

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 23-27 września 2019 roku organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. To cykliczna akcja informacyjno-edukacyjna kierowana do wszystkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym czasie obędą się seminaria i dyżury eksperckie, którzy będą udzielać porad specjalistów. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem "Pracuje i zatrudniam legalnie".

Dokładny harmonogram spotkań i dyżurów zamieszczamy poniżej:

Harmonogram seminaria.

Harmonogram seminaria cd.

Harmonogram dyżury eksperckie.

Po raz jedenasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network” zaprasza do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. To inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego.

Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm oraz instytucji B+R. Jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji oferujących innowacyjne produkty, usługi czy rozwiązania technologiczne. O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

- mikro przedsiębiorca;
- mały przedsiębiorca;
- średni przedsiębiorca;
- instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl/konkurs.

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach prowadzi działania w zakresie usług finansowych, które są przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności. Fundusz oferuje pożyczki w ramach:

- Funduszu Pożyczkowego na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy
- Funduszu Pożyczkowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Mikro i Małe Przedsiębiorstwa
- Funduszu Pożyczkowego na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
- Funduszu Pożyczkowego SILESIA’ 2020

Informacje na temat funduszy pożyczkowych znajdują się na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl

 

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji została udostępniona już nowa wersja programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać od 26 stycznia 2019 r. Zapoznaj się ze zmianami w Płatniku i pobierz nową wersję programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony www.zus.pl .

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazane jest m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie www.zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00