W dniu 20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (żółtego), związanego ze stanem powietrza w Strefie Śląskiej, do której zgodnie z Programem Ochrony Powietrza należy Gmina Radzionków.

Przyczyną ogłoszenia poziomu I ostrzegania jest wystąpienie przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50µm/m3, w Tarnowskich Górach na ul. Litewskiej oraz na innych stanowiskach w Strefie Śląskiej.

W związku z tym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Kolejne powiadomienie z 21 maja 2018 r. dotyczy ryzyka przekroczenia wartości średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych komunikatach.

Informacja o poziomach ostrzegania zgodnie z aktualnymi przepisami

Powiadomienia o jakości powietrza

Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

Żródło: www.syngeos.plW odpowiedzi na prośby mieszkańców, zakupiono trzy czujniki jakości powietrza.

dotacje źródło europim.plGmina Radzionków już od 1998 roku przyznaje dotacje do modernizacji systemów ogrzewania lokali należących osób fizycznych.

uwaga

Straż Miejska wraz z rzeczoznawcą kontroluje czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne.

Mając na uwadze ochronę powietrza zachęcamy do korzystania z darmowej komunikacji publicznej.

Stop SmogUwaga! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach dofinansowuje modernizacje systemów ogrzewania.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.