uwaga!Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. od 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 sierpnia 2016 r. pierwsze deklaracje, nowe deklaracje oraz korekty deklaracji należy składać korzystając z nowego wzoru deklaracji.

 Uwaga: Właściciele nieruchomości, którzy wcześniej złożyli deklarację i do 1 sierpnia 2016 r. nie zaszły w ich przypadku zmiany w stanie faktycznym, które wymagałyby złożenia nowego formularza (zmiany wpływające na powstanie lub ustanie obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę wysokości opłaty lub zmianę danych wskazanych w deklaracji) nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.