Gmina Radzionków planuje realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Planowany zakres projektu obejmuje dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne), instalacji solarnej (kolektory słoneczne), pomp powietrznych i kotłów na biomasę. Aktualne szczegóły znajdują się tutaj.

Deklaracja udziału w projekcie - pobierz

Ankieta dotycząca instalacji OZE - pobierz

Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego - pobierz

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Gmina Radzionków dostosowuje zasady segregacji odpadów komunalnych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wiąże się to z koniecznością selektywnego zbierania dodatkowej frakcji odpadów kuchennych (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia itp.), które gromadzić należy w brązowych pojemnikach/workach razem z odpadami zielonymi.

Szczegółowy wykaz zasad segregacji odpadów - ulotka

szambiarkaWiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Gmina zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zdań związanych z opróżnianiem tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z wieloma pytaniami jakie pojawiły się podczas naszych wizyt u mieszkańców przekazujemy poniżej podstawowe informacje w powyższym zakresie.

smog stopWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

drzewoMożliwość usunięcia drzew i krzewów z prywatnych posesji bez opłat (o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą), jaka pojawiła się w styczniu 2017 może stanowić pokusę do szybkiej wycinki roślin przeszkadzających właścicielom. Często są to pochopne decyzje, a na powrót do stanu sprzed cięcia, przyroda każe długo czekać. Zanim wytniesz drzewo, przemyśl to. Jest wiele powodów, dla których warto zarzucić wycinkę.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie: http://www.obradzionkow.robia.pl/zanim_wytniesz__przemysl_to,i3190.html

niska emisjaTegoroczna zima okazuje się być przełomowa w walce o czyste powietrze – bynajmniej z powodu radykalnej zmiany jego jakości, ale ze względu na zainteresowanie się problemem przez ogólnopolskie media. Środki masowego przekazu nie tylko dostrzegły smog, przez który już nic innego nie widać, ale przede wszystkim nadały tematowi wysoki priorytet. I tak jesteśmy ostatnio bombardowani informacjami o wystąpieniach, poziomach, przyczynach, zagrożeniach i sposobach ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; prowadzony jest nawet niechlubny ranking najbardziej zakopconych miast, w którym lider zmienia się niemal codziennie.

3  listopada  b.r. w LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyło   się   drugie   spotkanie  przedstawicieli  samorządów uczniowskich   szkół   radzionkowskich   (LO   im.  Powstańców Śląskich,  Gimnazjum  im.  Ojca  L.  Wrodarczyko, Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.