W niedzielę 16 czerwca zapraszamy do uczestnictwa w rodzinnej imprezie przyrodniczo-ekologicznej w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Jak zwykle czekają na Państwa tematyczne prelekcje, warsztaty, wycieczki, gry terenowe i wiele innych atrakcji. Wydział Ekologii będzie towarzyszyć Ogrodowi Botanicznemu w rodzinnej imprezie przyrodniczo-ekologicznej „Dzień Dzikich Roślin” w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. W tym dniu od godziny 13 do godziny 18 podczas imprezy zostanie przeprowadzona akcja promocyjno-edukacyjna. Każde dziecko w  zamian za przyniesienie 10 sztuk baterii, puszek, zakrętek bądź też rysunku na temat „Moja ulubiona roślina”,  otrzyma wejściówkę na basen bądź też inny upominek.

Czytaj więcej...

Informujemy, że 10 czerwca 2019 r. o godz. 7.00 rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje na realizację dociepleń ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Radzionków. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w głównej siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 w Radzionkowie, w pokoju nr 4 (Kancelaria).

Czytaj więcej...

Z przykrością przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o braku kwalifikacji do dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”.
W rezultacie przeprowadzenia konkursu na przyznanie finansowego wsparcia do zakupu i montażu OZE z tzw. środków unijnych, do realizacji zostały wybrane zaledwie cztery spośród ponad setki złożonych wniosków.

Czytaj więcej...

Wszystkich zainteresowanych dotacjami do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (OZE) informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nadal nie rozstrzygnął konkursu na dofinansowania projektów OZE. Instytucja ta, jako przyczynę kolejnego już aprzesunięcia terminu podania wyników konkursu, podała "oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze". Pierwotnie konkurs miał rozstrzygnąć się w listopadzie ubiegłego roku. Aktualne informajce na temat naboru można śledzić bezpośrednio na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255.

Czytaj więcej...

świadectwo jakości paliwa stałegoW listopadzie 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Zgodnie ze wprowadzonymi zmianami, każdy kto dokonuje zakupu paliwa stałego powinien otrzymać kopię świadectwa jakości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez sprzedającego.

Sprzedający ma obowiązek przechowywać świadectwo jakości przez 2 lata licząc od dnia jego wystawienia. Za handel złej jakości paliwami, niewystawienie świadectwa jakości lub świadectwa nierzetelnego, handlującym grożą wysokie kary wymierzane przez Inspekcję Handlową.

Podstawa prawna: art. 6c i 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 ze zm.)

dzieckoUrząd Miasta na bieżąco weryfikuje liczbę osób zawartych w deklaracjach śmieciowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec ma 14 dni na zgłoszenie jakichkolwiek zmian, w tym: narodzin dziecka, wyprowadzki, przeprowadzki lub zgonu mieszkańca.

Szczególnie istotne jest zgłoszenie do „systemu śmieciowego” urodzonych dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych.

Czytaj więcej...

W 2018 roku nasze miasto przystąpiło do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”. Urząd zebrał deklaracje uczestnictwa w projekcie od ponad 200 mieszkańców, którzy zamierzają zamontować w sumie ponad 300 instalacji OZE; chęć udziału w projekcie wyrażały też liczne osoby, które wcześniej nie złożyły deklaracji.

Czytaj więcej...

pies do adopcjiOpieka nad bezdomnymi zwierzętami to jedno z obowiązkowych zadań gminy. Należy zaznaczyć, że zwierzętami bezdomnymi są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada miasta corocznie przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W jego zakresie mieście się m.in.:

  • wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,
  • sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie,
  • promocja oraz edukacja ekologiczna dotycząca zachować człowieka w stosunku do zwierząt.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00