ul. Wandy
41-922 Radzionków

 

Skład zarządu:

Andrzej Brzeziński - prezes
Andrzej Hanak - wice prezes
Katarzyna Sowińska - sekretarz
Zofia Pluszewska - skarbnik
Aniela Gil - członek zarządu
Sylwester Pietrasik - członek zarządu

 

Cele statutowe:

  1. Rozwój ROD w sposób zapewniający jego członkom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.
  2. Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych.
  3. Ochrona środowiska.
  4. Podnoszenie standardów ekonomicznych otoczenia.
  5. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.
  6. Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego.
  7. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
  8. Propagowanie wiedzy ogrodniczej.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.