Burmistrza Miasta Radzionków o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 39/2019, obejmującego część nieruchomości położonych przy ul. Skotnickiej, ul. Jaracza, w rejonie ul. Ogrodowej oraz ul. Orzechowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 39/2019

ZARZĄDZENIE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00