Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży za rok ubiegły oraz termin wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń w 2019 r. upływa 31 stycznia 2019 r. Wysokość opłaty będzie znana po złożeniu oświadczenia. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta (kasa czynna w godz. : poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.30; środa 7.00- 16.30, piątek 7.00 do 12.30) lub przelewem na konto bankowe nr konta 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Od 1 stycznia 2016 roku niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia lub nie uiszczenie opłaty w określonej wysokości za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego nie powoduje wygaśnięcia zezwolenia z mocy prawa. Przedsiębiorca ma jeszcze 30 dni aby dopełnić zaniechanej czynności, uiszczając jednocześnie dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.