Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują projekt "Od szkolenia do zatrudnienia", w ramach którego bezpłatnie będzie można odbyć specjalistyczne kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy, a także przejść metamorfozę wizerunku i zrobić zakupy ze stylistą.
Oprócz bezpłatnych kursów, oferujemy stypendium stażowe i szkoleniowe, dofinansowanie kosztów przejazdu i posiłków, a także zapewniamy opiekę dla osób zależnych. Ponadto osoby biorące udział w projekcie, dofinansowanym ze środków unijnych, skorzystają ze wsparcia pośrednika pracy, doradcy zawodowego i psychologa.

Rekrutacja ruszyła w styczniu. Przystąpić do niej mogą osoby w wieku 18 – 24 lata, które się nie uczą, nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy w chwili przystąpienia do projektu. A ten rozpocznie się w lutym i zakończy w październiku.
Udział w „Od szkolenia do zatrudnienia” daje doświadczenie zawodowe, kurs zawodowy ułatwiający start w wybranym lub wymarzonym zawodzie, ale także pozwala odkryć swoje mocne i słabe strony, nie tylko zawodowe, a następnie je wzmocnić lub wyeliminować.
Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie prowadzi rekrutację do projektu, który będzie się odbywał w Katowicach i Żorach (można wybrać miasto). Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.