Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują projekt "Od szkolenia do zatrudnienia", w ramach którego bezpłatnie będzie można odbyć specjalistyczne kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy, a także przejść metamorfozę wizerunku i zrobić zakupy ze stylistą.
Oprócz bezpłatnych kursów, oferujemy stypendium stażowe i szkoleniowe, dofinansowanie kosztów przejazdu i posiłków, a także zapewniamy opiekę dla osób zależnych. Ponadto osoby biorące udział w projekcie, dofinansowanym ze środków unijnych, skorzystają ze wsparcia pośrednika pracy, doradcy zawodowego i psychologa.

Rekrutacja ruszyła w styczniu. Przystąpić do niej mogą osoby w wieku 18 – 24 lata, które się nie uczą, nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy w chwili przystąpienia do projektu. A ten rozpocznie się w lutym i zakończy w październiku.
Udział w „Od szkolenia do zatrudnienia” daje doświadczenie zawodowe, kurs zawodowy ułatwiający start w wybranym lub wymarzonym zawodzie, ale także pozwala odkryć swoje mocne i słabe strony, nie tylko zawodowe, a następnie je wzmocnić lub wyeliminować.
Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie prowadzi rekrutację do projektu, który będzie się odbywał w Katowicach i Żorach (można wybrać miasto). Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00