Podajemy dane statystyczne dotyczące mieszkańców miasta na koniec 2018 roku.

Liczba ludności - 16.068 (stan na dzień 31.12.2018r.)

Podział wiekowy kobiet:                          Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1422                                      0 -18 lat - 1476
19 -60 lat - 4568                                     19 -65 lat - 5131
powyżej 60 lat - 2276                              powyżej 65 lat - 1195

Liczba zgonów 175

Liczba urodzeń - 164

Liczba zawartych związków małżeńskich na terenie Radzionkowa - 81

Liczba rozwodów, małżeństw które zostały zawarte w Radzionkowie - 11

Najczęstsze imiona:

dziewczęta: Paulina, Lena, Milena (taka sama ilość)

chłopcy: najwięcej Igor, następnie Leon, Wiktor i Stanisław (taka sama ilość)

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00