W związku z pojawiającymi się z informacjami o ewentualnym istnieniu na prywatnej posesji, zlokalizowanej na pograniczu Bytomia i Radzionkowa (ul. Objazdowa), nielegalnego wysypiska śmieci, informujemy, że trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez służby Referatu Ochrony Środowiska UM Radzionków, Straży Miejskiej, Policji oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. O wynikach postępowania poinformujemy.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.