ul. Szymały 36
41-922 Radzionków
tel.: (32) 388-40-30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seniorzy.radzionkow.pl
Rok założenia: 2001

 

Skład zarządu:

Róża Żurek - przewodnicząca
Anna Brzezina - I zastępca przewodniczącej
Andrzej Pliszczak - II zastępca przewodniczącej
Ilona Kalus - Sekretarz
Halina Michalak-Kawka - Skarbnik
Maria Góra - przewodnicząca komisji socjalno-bytowej
Antoni Sowa - członek

 

Cele statutowe:

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.
Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Działalność Związku może być wspomagana poprzez zatrudnianie osób nie będących członkami Związku.

 

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

  • poprawiania ich warunków socjalno-bytowych praz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
  • organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów;
  • reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

 

Dla osiągnięcia swych celów Związek:

  • prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkowm Związku w sprawach socjalno-bytowych;
  • tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;
  • współdziała z organawi władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
  • organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne;
  • może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
  • organizuje spotkania z okazji "Światowego Dnia Inwalidy", "Dnia Seniora", spotkania z jubilatami;
  • organizuje szkolenia, kursy, spotkania z osobami reprezentującymi kulturę, sztukę, medycynę, teatr, itp.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.