Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zwolnienia lekarskie na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wydawane tylko do końca czerwca 2018. Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Procedura przekazania zaświadczenia będzie przedstawiała się następująco:

- lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS,
- ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA,
- informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl/ezla oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu przygotował szkolenia na temat elektronicznych zwolnień lekarskich, harmonogram poniżej.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.